Fello: van regeldruk naar soepele samenwerking

Stel, je moeder heeft zorg nodig. Wekelijks ben je minimaal drie uur kwijt aan regelen: ervoor zorgen dat moeder minimaal drie keer per week bezoek krijgt, controleren of ze haar medicatie inneemt en erop toezien dat de boodschappen op de afgesproken tijd worden afgeleverd. En dan ben je nog niet eens bij je moeder langs geweest. Dat moet anders, dacht Niels Meijssen (28), maker van zorgapp Fello.

Dit artikel verscheen eerder op nieuworganiseren.nu.

“Mantelzorg is zwaar, maar als de samenwerking met familieleden soepel verloopt, dan kan het ook veel voldoening geven”, vertelt Meijssen. Maar juist die samenwerking laat vaak te wensen over. Met Fello kunnen familieleden een agenda delen, berichten versturen, taken verdelen en data prikken. Je hebt dus alle afspraken rondom de zorg van bijvoorbeeld je moeder op één plek.

Meijssen heeft twee keer in zijn eigen familie meegemaakt dat iemand zorg nodig had. Via zijn moeder, werkzaam als thuiszorgmedewerkster bij Buurtzorg Nederland, hoorde hij dat veel mensen hiermee worstelen. Eén en één is twee. “Ik had toen al een webdesignbureau, dus ik dacht meteen: volgens mij kunnen we daar iets mee.”

De app is meer dan whatsapp of e-mail, maar het zijn wel concurrenten, zegt Meijssen. “Misschien herken je het wel: je gaat gezamenlijk een cadeau kopen voor iemand. Je moet continu terug scrollen omdat je niet meer weet wat er gezegd of besloten is, dus laat staan dat afspraken maken op het gebied van mantelzorg wel lukt met whatsapp of e-mail.”

Fello

Mantelzorg lukt niet in je eentje

Meijssen ziet vaak dat de mantelzorg voor een familielid in de beginfase in handen is van één persoon. “Er komt een moment dat diegene het niet meer alleen kan. Het is moeilijk om hulp te vragen aan een broer of zus, omdat je het al die tijd toch ook alleen hebt gedaan. De app maakt zoiets laagdrempeliger.” Familieleden gaan vaak van nature meer doen, als ze zien hoeveel tijd en moeite het kost om voor iemand te zorgen, is de ervaring van Meijssen. “Ik had laatst een gebruiker aan de telefoon die vertelde dat de ‘ruis’ tussen haar en haar zussen was verdwenen, vanwege Fello. Dat is wel heel mooi om te horen.”

Gebruikers bepalen de functionaliteit

De naam ‘Fello’ is een samenvoeging van ‘hello’ en ‘fellow’ (kameraad). Voorheen heette de app Mantellink, maar dat bleek niet vriendelijk genoeg. Niels: “We hadden in eerste instantie het idee om de app te verkopen aan zorginstellingen, maar al gauw werd duidelijk dat hier weinig interesse voor was vanwege bezuinigingen en reorganisaties.” Het roer ging om en de eerste versie van consumentenproduct Fello was in de maak. Door middel van co-creatiesessies met en feedback van gebruikers is de app sinds februari voor iedereen beschikbaar.

De feedback van gebruikers is voor Fello cruciaal. “We hebben er bewust voor gekozen om in de beginfase een hele basale app te introduceren aan de eerste gebruikers”, vertelt Meijssen. “We wisten wel dat er nog heel veel aan de app moest gebeuren, maar we wilden geen totaaloplossing bedenken om er vervolgens achter te komen dat niemand het wil hebben.” De eerste pilot was met twee families, aan de tweede deden ongeveer twintig families mee. Met een honderdtal gebruikers heeft Fello uiteindelijk gebrainstormd over de functionaliteit van de app. “Inmiddels hebben we ruim 1400 gebruikers. De laatste weken groeien we hard in het aantal gebruikers.”

Fello

Is Fello ook handig voor zorginstellingen?

Of Fello uiteindelijk alsnog de samenwerking met zorginstellingen aangaat, is niet duidelijk, maar er zijn wel ideeën. “Soms kiezen families ervoor om een betrokken zorgverlener aan de app toe te voegen, maar dat is dan op persoonlijke titel. Wij faciliteren die optie nog niet.” Meijssen merkt dat zorgverleners enthousiast zijn over de app. “Ze delen folders uit of vertellen families over ons bestaan.” Voor nu focust Fello zich liever op de mantelzorgers, want dat is het kernproduct, maar de kans is groot dat daar verandering in komt.

Op zoek naar een verdienmodel

De app is gratis en het is de bedoeling dat dit ook zo blijft, maar dan moet er wel een verdienmodel komen. Meijssen: “We denken erover om extra betaalde functionaliteiten aan te bieden, we kunnen gebruikers bijvoorbeeld in contact brengen met mensen die het mantelzorgproces al eens hebben meegemaakt. Families kunnen dan zelf bepalen of zij daar behoefte aan hebben.” Meijssen zou ook graag willen voorkomen dat zorghebbenden lang op de grond liggen na een val, omdat ze niemand kunnen bereiken. “Met een bandje om de pols zouden we een val kunnen detecteren, waarop de app automatisch een bericht stuurt naar de familie. Dat is dan ook een extra product waarvoor gebruikers moeten betalen.”

Eerlijk de aandelen verdelen

Waar het team achter Fello het voor mantelzorgers zo makkelijk mogelijk wil maken, proberen zij zelf ook niet al te veel aandacht te besteden aan regelgeving. “We hebben hier geen bazig type rondlopen die bepaalt hoe dingen gaan. We werken op een open manier samen, want iedereen heeft dezelfde rechten.” Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers ervan kunnen profiteren als Fello gaat “vliegen”, gebruiken Meijssen en zijn collega’s Slicing pie. “Iedereen vult zijn uren in, zodat we weten wat ieders aandeel is. Dan hebben we geen gedoe over de mate waarin iedereen heeft geïnvesteerd. Collega’s kunnen er zelf voor kiezen om meer of minder te investeren en ze weten wat daarvan de consequentie is.”

Scroll naar boven